OCZYSZCZANIE MANUALNE
Czas trwania zabiegu: 1h 30min